Zdravlje

Hematologija- nauka o krvi

Krvlju se bavi nauka koja se zove hematologija.

Reč hematologija potiče od grčkih reči: haima= krv i logos= nauka. Nauka koja  proučava krvne ćelije, krvnu plazmu i krvotvorne organe. Reč hematologija javlja se prvi put još davne 1743 godine.

Klinička hematologija  se  bavi izučavanjem krvi u zdravih osoba i bolesnika obolelih od raznih bolesti.

Hematologija je grana interne medicine, koja predstavlja praktičnu medicinsku disciplinu koja se bavi ispitivanjima krvi, prevencijom i lečenjem raznih bolesti.

Krv u zdravih osoba ima određene karakteristike koje se u raznim bolestima različitih organa menjaju. Zato, ispitivanje krvi utvrđivanje raznih promena u njoj obavlja se kod svih bolesnika. Utvrđene promene služe za postavljanje dijagnoze bolesti raznih organa, a i za praćenje efekta primenjenog lečenja.

Značaj krvi za održavanje svih životnih funkcija zapažena je još od prvih začetaka medicinske nauke. Prvi značajniji lekari i naučnici pripisuju krvi važnu ulogu u održavanju zdravlja i nastajanju bolesti, Galen u II veku, Aristotel u IV veku, Hipokrat u V veku itd. Značajniji razvoj je bio u XVII veku kada je u medicinskim istraživanjima počeo da se koristi mikroskop. I tako redom sve do današnjih dana. Sva ova ispitivanja i otkrića omogućila su da se hematologija razvije do takvog stepena da je danas moguće bolje i relativno lako postavljanje dijagnoze raznih bolesti kao i njihovo uspešno lečenje.

Komentari: