Anemije

Anemija je stanje kod koga je smanjena masa crvenih krvnih zrnaca u krvi. Osnovna funkcija eritrocita je snabdevanje organizma kiseonkom koji je neophodan za stvaranje energije i učestvuje u eliminaciji ugljen-dioksida iz tela. Broj crvenih […]

Šta podrazumeva Kompletna Krvna Slika?

Cilj svake laboratorijske analize je dobijanje tačnog i pouzdanog nalaza koji će pokazati da li su u fiziološkim funkcijama i procesima nastupile promene. Kada je reč o laboratorijskom ispitivanju krvi, ono podrazumeva dve vrste analiza: […]