urin

Pregled urina

Cilj analize je dobijanje tačnog nalaza koji će pokazati da li su u fiziološkim funkcijama nastupile promene. Analiza urina je jedna od korisnijih screening metoda čiji rezultati mogu dati osnovne informacije o stanju metabolizma i o […]