Lista za primer

Obim i razmera izgradnje vaše mreže biće određena  listom kandidata/poznanika sa kojom radite.Dve najvažnije činjenice oko liste su:1. Imena, osobe sa liste moraju imati neki kontakt. Morate uzeti broj telefona ili e-mail ali morate imati i […]